گونیای منبت کاری شده، یکی دیگر از محصولات زیبا و چشم نواز شرکت آی‌لکس چوب است.
گونیا یکی از ظریف ‌ترین محصولات شرکت آیِ‌لکس چوب است که به هنر منبت و تراشکاری آغشته شده و در گوشه و کنار کابینت آشپزخانه شما، قابل نصب است.
از این محصول منحصر به‌فرد، می‌توانید؛ در گوشه های جزیره، بالای کابینت ها، بالای گاز و سینک استفاده نمایید.
برای تهیه گونیا در اندازه‌ها و طرح‌های متفاوت با کارشناسان مجموعه آی‌لکس چوب، در تماس باشید.

Code Height Width Thickness
M. 601-1 ۲۵۰ ۲۵۰ ۳۰
M. 601-2 ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۵
M. 601-3 ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۶
601
Code Height Width Thickness
M. 602-1 ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۰
602
Code Height Width Thickness
M. 603-1 ۱۱۰ ۱۱۰ ۱۰
603
Code Height Width Thickness
M. 604-1 ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۰
M. 604-2 ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۰
M. 604-3 ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۰
604
Code Height Width Thickness
M. 605-1 ۱۸۰ ۳۰۰ ۱۸
M. 605-A ۱۵۰ ۲۵۰ ۱۲
M. 605-2 ۱۲۰ ۲۰۰ ۱۲
605
Code Height Width Thickness
M. 606-1 ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۰
M. 606-2 ۱۷۸ ۱۷۸ ۱۸
M. 606-3 ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۶
M. 606-4 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۲
M. 606-5 ۸۰ ۸۰ ۸
606
Code Height Width Thickness
M. 610-1 ۲۵۰ ۲۵۰ ۳۰
M. 610-2 ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۵
M. 601-3 ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۶
M. 601-4 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۲
610
Code Height Width Thickness
M. 611-1 ۲۰۰ ۲۰۰ ۲۵
M. 611-2 ۱۵۰ ۱۵۰ ۲۰
M. 611-3 ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۵
611
    Cart