به جرات می‌توانیم بگوییم که گل آویزی یکی از زیباترین وخاص‌ترین محصولات منبت شرکت آی‌لکس چوب است.
آی‌لکس چوب، از ایده تا اجرا همراه و همگام شماست. شما می‌توانید از این محصول برای زیباسازی فضای آشپزخانه خود استفاده نمایید.
استفاده از گل آویزی در قسمت‌های مختلف آشپزخانه، نمای فوق العاده‌ای به دکوراسیون داخلی منزل شما می‌دهد و آشپزخانه شما را به نگینی درخشان تبدیل می‌کند.

Code Height Width Thickness
M. 301-1 ۱۸۵ ۱۰۰۰ ۱۶
M. 301-2 ۱۶۵ ۸۰۰ ۱۶
M. 301-3 ۱۳۰ ۶۰۰ ۱۶
M. 310-4 ۹۰ ۴۰۰ ۱۶
301
Code Height Width Thickness
M. 302-1 ۴۰۰ ۹۰ ۲۵
M. 302-2 ۳۰۰ ۶۰ ۲۰
302
Code Height Width Thickness
M. 303-1 ۴۳۵ ۱۴۵ ۱۲
M. 303-2 ۳۰۰ ۱۱۵ ۱۲
303
Code Height Width Thickness
M. 308-1 ۴۰۰ ۱۰۰ ۲۰
M. 308-2 ۳۰۰ ۷۵ ۱۸
M. 308-3 ۲۰۰ ۵۰ ۱۶
308
Code Height Width Thickness
M. 309-1 ۴۵۰ ۹۰ ۲۰
M. 309-2 ۳۵۰ ۷۰ ۱۸
M. 309-A ۲۵۰ ۵۰ ۱۶
309
Code Height Width Thickness
M. 310-1 ۴۰۰ ۱۲۰ ۲۵
M. 310-2 ۳۰۰ ۹۰ ۲۰
M. 310-3 ۲۰۰ ۶۰ ۱۶
310
    Cart